Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελ. Ενημέρωση Φεβ 11, 21
Ασφάλεια :

Όλες οι συναλλαγές που λαμβάνουν ή θα λάβουν χώρα μέσω της Upd8.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση.

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κάνουμε χρήση τεχνολογίας αιχμής ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη ψηφιακή κρυπτογράφηση.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων :

Η χρήση του simplo.gr και η επικοινωνία με κάθε τρόπο με την Upd8.gr σημαίνει και την αποδοχή και συναίνεση επί των παρόντων όρων.

Γενικά :

Για την επικοινωνία με τους συνεργάτες και τα στελέχη της Upd8.gr θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία σας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες τις συνήθεις συναλλαγές, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ηλεκτρονική και φυσική διεύθυνση κ.α.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους, παρά μόνο σε αρμόδιες κρατικές αρχές όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η νομοθεσία και κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι της Upd8.gr που έχουν πρόσβαση σε αυτά είναι διαβαθμισμένα στελέχη της εταιρείας μας, με εξουσιοδότηση και περιορισμένη πρόσβαση σε ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο την διεκπεραίωση της επικοινωνίας και τεχνικής υποστήριξης, την εκπαίδευση και τη διευκόλυνση σας σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος.

Ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δοθούν σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, μόνο όμως μετά από τη δική σας συναίνεση μέσω σχετικής φόρμας και μόνο για προωθητικούς λόγους που επιφέρουν αξιόλογο όφελος σε εσάς.
Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε πως τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν κακόβουλα επιφέροντας οποιαδήποτε μορφή ζημίας σε εσάς ή την επιχείρησή σας.

Με γραπτή αίτησή σας και σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 2472/1997), μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη μεταβολή, τροποποίηση ή και οριστική διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από τη βάση δεδομένων της Upd8.gr

Παράλληλα διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δεν γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενηενημέρωση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, ο οποίος και μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την επιχείρηση για πρόσβαση, διόρθωση ή και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Συγκέντρωση πληροφοριών :

O ιστότοπος simplo.gr σας επιτρέπει την περιήγηση στις σελίδες του και την αναζήτηση πληροφοριών χωρίς να είναι απαραίτητο να εγγραφείτε μέλη ή να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Είναι απαραίτητο όμως για αυτονόητους λόγους, που πηγάζουν από τις συναλλακτικές συνήθειες, να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία εφόσον επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία, να εγγραφείτε μέλη ή να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά newsletters.

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών και χρήση αυτών
 • Πληροφορίες απαραίτητες για την επικοινωνία και την εγγραφή ως μέλος.
  Για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο.
 • Πληροφορίες απαραίτητες για την διεκπεραίωση επικοινωνίας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.
  Για παράδειγμα διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, fax, ονοματεπώνυμο υπευθύνου κ.α.
 • Πληροφορίες απαραίτητες για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών.
  Για παράδειγμα Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ., επαγγελματική δραστηριότητα, εταιρική επωνυμία.
 • Πληροφορίες για συμμετοχή σε έρευνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Upd8.gr.
  Για παράδειγμα τι είδους συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο internet, ταχύτητα, πάροχο, τι προϊόντα προτίθεστε να αγοράσετε μελλοντικά κ.α.
 • Πληροφορίες για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες.
  Όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Πληροφορίες για υπηρεσίες click to call u back, rss feed, social media sharing κ.α.
  Όπως κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, I.P. address, προφίλ σε social media κ.α.
Cookies και Web beacons

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης και χρήσης της Upd8.gr, χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης (πακέτα αλφαριθμητικών δεδομένων), γνωστά ως cookies.

Αυτό γίνεται για δική σας διευκόλυνση ώστε να μη χρειάζεται να πληκτρολογείτε συνεχώς τα στοιχεία σας και για άμεση πρόσβαση αφού η αναγνώρισή σας μπορεί να γίνεται αυτόματα από το σύστημα.
Τα cookies αφενός είναι απαραίτητα γιατί βελτιώνουν τη λειτουργία του site κάνοντας το πιο «έξυπνο» και φιλικό, αφετέρου δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του δικού σας υπολογιστή, ενώ διαγράφονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε αποσύνδεση ή βγαίνετε από το site.

Τα Web beacons, γνωστά ως τεχνολογία single pixel ή clear gif ή action tags, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από την Upd8.gr για ερευνητικούς και στατιστικούς λόγους. Αυτή η τεχνολογία μας δείχνει ποιοι επισκέπτες έκαναν κλικ σε κάποιο σύνδεσμο ή baner, ή ποιοί επισκέπτες ανταποκρίθηκαν σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή newsletter. Tα Web beacons συνεργάζονται με τα cookies, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της χρηστικότητας της ιστοσελίδας. Εάν δε θέλετε να γίνεται χρήση των cookies μπορείτε να παραμετροποιήσετε τον web browser που χρησιμοποιείτε ώστε να μην επιτρέπεται η εγκατάστασή τους στο σκληρό σας δίσκο.

Περιοδικές Αλλαγές

Η διαχειρίστρια εταιρεία του simplo.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας δήλωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η περιοδική και σε τακτά διαστήματα ανάγνωση των παρόντων όρων, για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις.
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της και πάντα σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιορισμένη άδεια

H Upd8.gr, σας παραχωρεί το δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης στα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας. Το δικαίωμα αυτό είναι μη αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο και διέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Με βάση τους εφαρμοστέους περιορισμούς δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά με το παρόν.

Περιορισμός Ευθύνης

Η διαχειρίστρια εταιρεία, το προσωπικό της, ή άλλοι εκπρόσωποι της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες άμεσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν, σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση του simplo.gr καθώς και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την καθυστέρηση των παραδόσεων, πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, κακόβουλη παρέμβαση από τρίτους, τεχνικά προβλήματα, πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Τα λογότυπα Upd8.gr, Simplo.gr, CBO, o σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας Simplo, τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Upd8.gr ή έχουν αποκτηθεί νόμιμα από τρίτους πάροχους και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εμφάνιση φωτογραφιών προϊόντων, σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, εταιρειών, οργανισμών και φορέων που συνεργάζονται οικονομικά και εμπορικά με την Upd8.gr είναι σήματα και κατοχυρωμένα σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.


Icon